Black Knight af Blankeberg

undefined

                                                        Black Knight af Blankeberg

                                                                  Född 2021

                                                        e Nightingales Kingsman

                                                   (Almnäs Tromb - Almnäs Kitty)

                                                       u Calonya af Jäboruder

                                         (Octaaf v.d Römer - Nalonya v.d Spoorzicht)

   

                                              Fritestade föräldrar för krumgenen