Black Knight af Blankeberg

undefined

                                      Black Knight af Blankeberg

                                               Född 2021

                                       e Nightingales Kingsman

                             (Almnäs Tromb - Almnäs Kitty)

                                       u Calonya af Jäboruder

                             (Octaaf v.d Römer - Nalonya v.d Spoorzicht)

 

Senast ändrad: 2022-04-06